FOMENT CULTURAL: BITLLES

Bitlles Foment

El Joc de les Bitlles

LA MÀGIA DEL JOC DE LES BITLLES

La imatge de tirades de bitlles, en carrers i places dels pobles de Catalunya també es reprodueix a l’Hospitalet de l’Infant.

Aquest joc, que es perd en l’inici dels temps, encara és motiu d’admiració. En Joan Amades al seu “Costumari Català” ens diu que les bitlles a les cultures clàssiques havien estat un joc “dels preferits per les donzelles, que hi jugaven per saber quin dels galants que elles preferien fora llur marit”. I també diu que “el joc de bitlles està estès per molts pobles europeus, tant entre homes com entre infants”. Practicat pels romans, passa a formar part dels costums populars de la majoria dels pobles d’influència llatina.

El joc de bitlles després de la guerra civil va ser prohibit en moltes viles, perquè era un joc d’apostes de diners. Però ni el competidor més directe, la petanca, d’origen francès, va eclipsar tantes hores de joia i aquest encís de “fer bitlla”
Els records de la gent gran que hi havia jugat són molts: tardes assolellades de joventut, quan l’esplai també era una condició vital i la terra era més a prop de la mà.

A l’Hospitalet de l’Infant es jugava al carrer Duc de Cardona i al carrer la Mar.
L’enllaç del joc amb els temps actuals fou al final de la dècada dels anys vuitanta, al camp de bitlles que ens va fer l’Ajuntament al Passeig Marítim, cantonada carrer Jaume II.

Recordo el tio Amadeu (Amadeu Miralles) com s’enfadava amb nosaltres quan sentia que deien, llenya¡ al tirar totes les bitlles a terra. “Això es diu garrot¡”

El joc
Pel que fa a la denominació del joc, es diu de bitlles, però a les comarques meridionals s’anomena de birles, a l’igual que al País Valencià. Exemple proper: al Baix Camp es diu bitlles i les peces de llançament bitllots, en canvi, els pobles de la Terra Alta, Priorat, Ribera d’Ebre i Baix Ebre ja parlen de birles i birlots.

Tot i les nou bitlles dels orígens del joc, la modalitat més coneguda arreu dels Països Catalans és la que consta de sis bitlles. Hi ha pobles a les comarques pirinenques que ho fan amb nou (Pallars).

El joc es composa de sis bitlles i tres bitllots. Les peces es fan de fusta, generalment d’alzina; les bitlles porten una anella de ferro a la base, es planten a terra i s’han de fer caure amb els bitllots. En tractar-se d’un joc popular, les dimensions, formes, decoració,…varien segons les poblacions. Les mesures més corrents són: 40 a 44cms. d’alçada per aproximadament 8cms. de diàmetre a la base.

A Catalunya es poden considerar tres zones on es practica el joc:

*El Pirineu, especialment al Pallars.

*Comarques meridionals, amb formes pròpies de les bitlles i una puntuació que recull millor el joc antic, on solament val la bitlla feta, que és un punt. (difusió d’aquesta modalitat: Coordinadora Intercomarcal de Bitlles amb vint-i-una població)

*Comarques de ponent, un altra zona amb molta activitat de clubs. Els trets diferencials són: bitlles pintades, més primes i altes, on sempre es puntua. Els bitllots amb més volum i pes.

La bitlla caiguda val un punt, totes a terra “llenya” val 6 punts, i la bitlla feta, 10 punts (difusió d’aquesta modalitat: Federació de Bitlles).

El camp de joc ha de ser de terra. La distància de les tirades als campionats és d’onze metres, equivalent a unes catorze passes de com es jugava anteriorment i, si volen jugar les dones i els infants, es fa a nou metres.

El joc consta de tres rondes o tongades de tres tirades cadascuna, en què es poden llançar els tres bitllots per intentar fer bitlla (sols una dreta).

La difusió del joc
El joc de bitlles es trobava al límit de la desaparició. Des de l’any 1983, amb el treball cultural de recerca i promoció, principalment, de la Coordinadora de Bitlles de les Comarques Meridionals i del Grup Cultural Rasquerà, l’animador del procés, s’ha consolidat la recuperació en diversos pobles de les nostres comarques.

El Foment Cultural de l’Hospitalet també participà en aquesta associació, amb la implicació d’un grup de gent del Foment, essent l’objectiu comú de situar el joc de bitlles dintre de l’àmbit cultural (la primera exhibició del joc a l’Hospitalet fou el novembre de 1987). Des de llavors, es juga a la nostra vila, principalment com Campionat Intercomarcal (actualment participen 21 població), a la diada de Bitlles de Sant Roc per la Festa Major, i la proposta de Bitlles Platja a l’Aplec de Sardanes.

Actualment el Grup de Bitlles del Foment Cultural s’entrena i celebra els diferents campionats al Camp Nou, espai de 10 carrers de joc, situat al parc Sant Roc. Un grup estable de persones, ara són 16 jugadors /res, els que formen l’equip de l’Hospitalet de l’Infant, aquests, la majoria de les temporades, han assolit els primers llocs de la classificació del Campionat Intercomarcal.

Teo Castillo, Foment Cultural

Documentació: Programa de l’Exposició Bitlla¡ Treball de Carrutxa sobre el Joc de Bitlles a Catalunya (1991)