FOMENT CULTURAL: BITLLES FORMES I MIDES

Plànol de la Bitlla normalitzada.
Plànol Bitllot segons normativa