FOMENT CULTURAL: FORMULARI SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ SOCI

Omple els camps del següent formulari amb les teves dades.


Gegants
Bitlles
Sardana
Cavall de Mar
Gralla/Tabals
Batukets
Altres


Rebre informació per correu electrònic de forma regular d’informació sobre actes i esdeveniments del Foment Cultural. (es necessari disposar d’un compte de correu electrònic)
Reproducció i publicació d’imatges.
Que en les pàgines webs o blogs i revistes editades pel Foment Cultural hi constin les meves inicials i el primer cognom.
En cas que la sol·licitud sigui per un menor, caldrà signar l’autorització el pare/mare ó tutor legal.