Transparència Gestió econòmica, pressupostària

Pla anual d’activitats:

Memòria activitats 2019

Balanç econòmic de l’entat:

Balanç econòmic Foment Cultural 2019